Technické kontroly

Provádíme technické kontroly manipulační techniky

Novela ČSN 26 88 05, zákon 262/2006 Sb., NV 378/2001 Sb., ČSN 1726-1 určuje povinnost provádět technické kontroly motorových vozíků.

Technickou kontrolou se zjišťuje technický stav vysokozdvižného vozíku a stanovují se podmínky pro další bezpečný provoz:

K provádění těchto kontrol využíváme nejmodernějších technologií:

Dále provádíme kontrolu veškerých zařízení, jež jsou součástí vozíku včetně měření stavu nosných vidlic a řetězů.

Typy manipulační techniky:

O výsledku technické kontroly se vystavuje protokol včetně doporučeného data následující technické kontroly a závěrů nebo doporučení k zajištění bezpečného provozu do následující technické kontroly.

Vedeme evidenci provedených kontrol a informujeme vás o blížícím se termínu prohlídky.

Technická kontrola se provádí 1x ročně.