Školení obsluhy VZV

Pro práci s manipulačními vozíky je třeba jejich obsluhu řádně vyškolit.

Školení poskytují též kvalifikovaní odborníci, což je přínosné pro každou firmu.

Díky školení v řízení strojů se zamezí chybám při manipulaci, čímž se sníží riziko úrazu a redukují se náklady s tím spojené.

Účastníkům základního kurzu je po absolvování teoretické a praktické části a po úspěšném složení závěrečné zkoušky vystaven mezinárodní průkaz obsluhy motorového vozíku.

Pro termíny a cenu školení nás kontaktujte na emailu: servis@motomantech.cz

vo