Vysokozdvižné vozíky

Firma MotoManTech za Vámi přichází s nabídkou rozšířených servisních služeb v oblasti
manipulace s materiálem a se vším s tím souvisejícím.

Nabízíme vám:

Manipulační technika:

Servis manipulačních vozíků všech značek motorových i elektrických
Dodávky náhradních dílů v krátkém termínu a příznivé ceně
Pravidelné technické kontroly
Revize plynového zařízení
Bezpečnostní školení obsluhy manipulační techniky
Sestavení bezpečnostně provozního řádu manipulační techniky

Zdvihací zařízení:

Revizní zkoušky revize všech typů ZZ

Tlakové nádoby:

 Provozní revize, vnitřní prohlídky, tlakové zkoušky

bez názvu